Creatief schrijven voor kinderen

De eerste les stelden de kinderen over iedere schrijfopdracht minstens één, maar vaker een paar vragen. En voordat de pen het papier raakte, werd er even een tijdje met de vinger onder de kin, de pen in de lucht, vooruit gestaard. Maar na iedere volgende opdracht ging het schrijven sneller en makkelijker. Korte verhalen, gedichten, anektdotes, lange ingewikkelde zinnen, serieuze en hilarische onderwerpen kwamen allemaal op papier. Soms deelden ze, als ze daar zin in hadden, een stukje van de teksten die ze schreven. Bij de derde les vroeg een meisje of er echt nog maar twee lessen zouden komen. Toen ik dat bevestigde hoorde ik vijf diepe zuchten van de anderen, niet van opluchting trouwens.

Ik heb van ze genoten.